Miss-tag

900.00 kr

Element Luft, Miss-tag

Storlek: 56×18 cm

Artikelnr: miss-tag Kategori:

Beskrivning

Alla är vi beroende av luft för att kunna andas. Vi brukar jorden och lever på vad den ger. Vatten krävs för att någonting över huvud taget ska kunna växa och eld behövs för att tillaga det jorden ger. För att elden ska brinna krävs luft.

De olika elementen har fascinerat människan i årtusenden. Berömda grekiska filosofer som Platon och Pythagoras var bara några av dem som under antiken spekulerade i detta och tillsammans med andra filosofer utvecklade de idén om att världsalltet kunde inordnas i olika element. Under just antiken hade man en föreställning av att världsalltet utgjordes av fem element. Dessa element ansågs vara eld, luft, vatten, jord och etern. Gemensamt skapade elementen en ingående världsbild där elden gav energi tillsammans med vattnet. Eld och vatten var också symboler för visdom och liv. Jorden stod för kraft och massa medan luften stod för makt. Etern vad platsen där andarna ansågs samlas efter kropparnas död och det var etern som omgav jorden.

Vid en närmare titt på både österländsk och västerländsk filosofi hittas många gemensamma beröringspunkter. Element som kvadrater, moln, blixtar och vågor i en kultur kan liknas med elementen jord, luft, eld och vatten i en annan. Inom den kinesiska filosofin anses även trä och metall vara element, där metall sägs ge förmåga att släppa gamla idéer för att istället ge utrymme för ytterligare utveckling och visdom.

Mängder av intressanta tankar har uttryckts när det gäller elementens egenskaper, men minst lika intressant är det ju faktiskt – vid närmare eftertanke – att vi i alla kulturer tolkar, tror och reflekterar över de olika elementen och gör oss olika föreställningar kring deras betydelse för vår levnad.

Med dessa tankar som bakgrund har det så småningom vuxit fram sex litografier som gestaltar de olika elementen:

  1. Trä/Metall: Polska-gris
  2. Luft: Miss-tag
  3. Eld: Miss-öde
  4. Jord: Miss-växt
  5. Vatten: Katt i hatt i kattegatt
  6. Etern: Rymdhund