Om Anders

Anders Björnhager är född i Ludvika 1956 och bosatt i Borlänge sen 1970. Han har ateljé i anslutning till bostaden i Mjälga.

Ettårig konstutbildning i Stockholm 1977-1978, knuten till Konstgrafiska verkstaden i Falun sedan 1980.

Separatutställningar under 2000-talet: Kino Prostojev, Tjeckien 2003, Gruvmuseet Falun 2006, Konstfrämjandet Västerås 2008, Galleri MGH Öregrund 2009, Borlänge Bibliotek 2009, Galleri Grönland Malung 2010, Wahlmanska huset Hedemora 2012, Dalarnas museum Falun 2015.

Representerad: Statens Konstråd, SKTF Stockholm, Dalarnas museum, Gruvmuseet Falun samt flertalet kommuner och landsting i Sverige.

Offentliga utsmyckningar: Väggmålning Maximteatern Borlänge 1998, Väggmålning Ovanbroparkeringen Borlänge 2000, Väggmålning Aqua Nova äventyrsbad Borlänge 2004, Väggmålning Sveagatan 5 Borlänge 2016, Utsmyckning trappuppgång Högbo Falun 2016.

Stipendier: Borlänge kommuns kulturstipendium 1983, Borlänge kommuns kulturpris 2001, Pappers kulturstipendium 2003, Johan Albäcks stipendiet 2018.

Övrigt: Boken Islingby-Minne 1993, Boken Pappersarbetarna 2014. Grafikupplagor till bl a Seko, Tunabyggen, NCC, Socialdemokraterna. Millenniumkalender för Borlänge Energi.